Dankdienst Ds. A.A.S ten Kate op zondag 9 september

 

Op zondag 9 september jongstleden heeft Ds. ten Kate eeft Ds. Bert ten Kate officieel afscheid genomen van de Protestantse gemeente Bergen op Zoom i.v.m. emeritaat op 3 oktober 2018.

Hieronder de steekwoorden van deze dienst bijhorende foto's zijn in deze volgorde terug te vinden.
Bedankt voor alle jaren hier binnen onze gemeente!

 • In een volle kerk leidt Ds. Bert ten Kate de dankdienst.
 • Op de preekstoel tijdens de preek
 • Rob Blesgraaf voorzitter van de Kerkenraad toont het cadeau van de gemeente -een houtenkoffertje van de Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente met de opbrengst van de geldelijke bijdragen.
 • Hr. Erik van de Geer heeft nog een bijzonder cadeau – verzamelde reacties uit binnen- en buitenland
 • Hr. Rob Blesgraaf helpt bij dit bijzondere cadeau
 • Nadat Ds. Willem Vermeulen de losmaking “emeritaat” van de gemeente heeft uitgesproken heeft hij een typisch Bergs Cadeau de “3 AAA’s” Asperges – Aardbeien – Ansjovis. Tevens een abdijbier van de Abdij van Egmond “Sancti Adelberti”
 • De overhandiging en de dank voor  de samenwerking
 • Ds. Bert mag meelezen het danklied dat Rejoice ten gehore brengt.
 • Rejoice met het danklied (kijk maar of deze gepubliceerd mag worden)
 • Hr. v.d. Gaag brengt de groeten over vanuit Emmen Eén van de gemeenten waar Ds. Bert ten Kate predikant is geweest.
 • Ds. Hans v.d. Sterre namens de Werkgemeenschap (de naam van de vergadering van de predikanten) hierna de overhandiging van het cadeau namens de Werkgemeenschap.
 • Het houten koffertje van de diaconie
 • De cadeau’s ontvangen tijdens de receptie
 • Tijdens de receptie kunnen de wachtende kijken naar een presentatie uit het leven van Bert. Op de foto is te zien 22 augustus 1977 behalen doctoraal examen van Bert.
 • 25 april 2001 promotie Bert tot Doctor in de Godgeleerdheid
 • Het danklied gezongen door de gemeente
 • De liturgie van de dankdienst
 • Het “SYMBOOL” van Ds. Bert

 

{AG}archief/2018/07Afscheid-DS-tenKate-Emiraat{/AG}

Inlogformulier