Programma "Week van het Boek - 2015"

Kijk in de agenda voor de activiteiten per dag / onderdeel door hier te klikken

(in de agenda kunt u verder door klikken voor meer informatie)

 

Dinsdag 3 november 2015.

De opening van de Week van het Boek speelt zich dit jaar af in het Markiezenhof, Bergen op Zoom.

19.00 uur, vesper in de Mariakapel. Deze, wellicht onbekende, gebedsruimte is gewijd aan Maria. Pastor fredi Timmermans en ds. Willem Vermeulen gaan voor in een avondgebed / vesperviering. Ook is er gelegenheid, na de vesper, om in de kapel rond te kijken.

20.00 uur, sfeervolle wandeling “by night” door het Museum langs schilderijen en voorwerpen met Bijbelse taferelen. De bijbehorende verhalen worden U verteld door pastor Rud Smit, ds Klaas Vos en ds. Willem Vermeulen. We maken tijdens de wandeling ook een stop in het museum café.

 

Woensdag 4 november, 19:45u, Gereformeerde kerk Dinteloord en Steenbergen Steenbergseweg 2

‘Kerkenpad’

In Dinteloord vinden in 2015 vele activiteiten plaats in het kader van 410 jaar Dinteloord en Prinsenland. Een mooi moment voor de Gereformeerde kerk Dinteloord en Prinsenland om voor de eerste keer deel te gaan nemen aan de ‘Week van het Boek’ en het onderwerp te verbinden met de historie van Dinteloord. We volgen het kerkenpad van de Gereformeerde Kerk.
Omdat het gebouw voor veel mensen een belangrijk deel van hun kerkbeleving is, wordt er uitleg gegeven over het oorspronkelijke ontwerp van de bekende ontwerper Egbert Reitsma, ondersteund door orgelmuziek, afgewisseld met oude en nieuwe liederen. Kunstvoorwerpen krijgen aandacht en Bijbelteksten completeren de tocht langs het kerkenpad.
U bent van harte welkom om met ons het kerkenpad te volgen.

 

Donderdag 5 november 20.00 uur Catharinakapel, Sint Catharinaplein, Bergen op Zoom                    DE BIJBEL IN EEN UUR

Oude verhalen, opnieuw verteld, in kerken en kroegen.
Kees Posthumus gaat met zijn publiek in een sneltreinvaart door de Bijbel van Genesis tot voorbij Pasen.

 

Vrijdag 6 november 2015, 09.30 uur. Tweespraak extra.

“Tweespraak” is al een beproefde formule: pastor Rud Smit en ds. Willem Vermeulen bespreken hetzelfde onderwerp, gezien door de eigen bril, en als het even kan ook nog door de bril van derden. Dit seizoen worden de joodse feesten besproken en hun invloed op de Christelijke kalender. Op deze speciale vrijdasg in de Week van het Boek bespreken pastor en dominee aan de hand van hun Bijbelbezit de geschiedenis van de verschillende Bijbelvarianten en Bijbelvertalingen. “Te beginnen bij Mozes en de profeten”, zoals dat in het Nieuwe testament wel wordt genoemd. U bent ’s ochtends welkom om 09.30 uur in de Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134, Bergen op Zoom.

 

Vrijdag 6 november De doop…op het lijf gedragen

Vroegchristelijke gemeenten stelden de doop voor als “een bekleed worden met Christus” (Galaten 3: 27). Dit zette ds. Coen Wessel aan het denken over een nieuw kledingstuk : Het Doophemd. “Een hemd, van bij voorkeur linnen, met daarop een afbeelding of symbool die verwijst naar Christus of naar God”.
In de Hervormde kerk van de protestantse gemeente Steenbergen wordt een avond georganiseerd waarop wordt verteld over de achtergronden van het doophemd en daarmee verwante rituelen.
Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor diverse ontwerpen van doophemden aan de hand van voorbeelden van textielkunstenares Marijke Jager en zal mevrouw Rian Boegschoten uitleggen hoe er daadwerkelijk een doophemd gemaakt kan worden.
Bent u benieuwd naar het Doophemd als uiting van geloof, dan bent u van harte welkom op vrijdag 6 november om 19.30 uur in de Protestantse Gemeente Steenbergen, Kerkplein 7 te Steenbergen.

 

Zaterdag 7 november Cantorijenmiddag Ontmoetingskerk Bergen op Zoom

Enthousiasme en plezier om samen muziek te zingen en te beleven : dat is de basis om een middag als deze te doen slagen. En dat is in de voorgaande edities steeds weer gelukt.
Onder de bevlogen leiding van Kees van Dis, cantor-organist en dirigent in Tholen, en met medewerking van Theo Slangen, organist in Bergen op Zoom, worden er vanaf 13.00 uur diverse liederen ingestudeerd. Deze keer zal er aandacht zijn voor kerkmuziek rond Pasen. De middag wordt om 17.00 uur besloten met een oecumenische vesper waar de ingestudeerde liederen uitgevoerd worden.
Elke cantorij of individueel lid van een cantorij of koor in de regio kan zich aanmelden. We gaan uit van gewone amateurs die er plezier in hebben samen muziek in te studeren. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Contact en aanmelding : Rinus van der Wiele / tel. 0164 258449 / 06 25567404 / e-mail :

 

Zondag 8 november Kinderdienst

Op zondag 8 november is er om 10.00 uur een kerkdienst voor en met kinderen in de St. Martinuskerk in Halsteren. (Dorpsstraat 20). Op de zondag is er geen kindernevendienst in de ‘eigen’ kerk. Alle kinderen zijn met hun vrienden en vriendinnen van harte welkom, natuurlijk ook de broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s, kortom: iedereen die zich ook als een kind kan voelen. Voor de allerkleinsten is er oppas in ‘De Baak’, naast de kerk.
Over de invulling van de dienst verklappen we nu nog niets! Maar noteer alvast de datum, plaats en tijd. Kom, zie en maak het mee! Tot 8 november!

 

Zondag 8 november 14.30 uur RK kerk Onze Vrouwe Hemelvaart, Markt 22 Tholen

Kerkdienst in het Zeeuws

Thema:   ‘t Is kieze of kaevele

Een initiatief van leden van de Hervormde Gemeente Immanuël
Voorganger: Nel Roggeband
Met medewerking van het Thools gelegenheidskoor onder leiding van Sarien Sakko

 

Zondag 8 november – ‘Evensong in de Protestantse Kerk van Ossendrecht

Een ‘Evensong’ is de naam voor een kerkdienst in de late middag of vroege avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. Het is afkomstig uit de traditie van de Anglicaanse Kerk. Je zou het kunnen beschouwen als het equivalent van een vesper, bekend in de RK en Lutherse kerk.
Op zondag 8 november vindt in de Protestantse Kerk van Ossendrecht zo’n Evensong plaats door het Glymesconsort o.l.v. Karel Smagge. Zoals het hoort wordt koormuziek gezongen en gespeeld uit de Engelse kerkmuziek, zoals werk van Willam Byrd, Orlando Gibbins en anderen.
Er wordt uit de Bijbel gelezen en gebeden.

Voorganger in deze viering is ds. Klaas Vos.
Aanvang 16.00.u
Bij de uitgang wordt een collecte gehouden en na afloop is er gelegenheid tot nagesprek onder genot van een verfrissend glas.

 

Maandag 9 november 2015 Jihad………………. godsgruwelijk geweld?

We leven in een wereld vol geweld. Je hoeft het journaal maar aan te zetten of de krant op te slaan en het geweld komt zomaar je huiskamer binnen. Geweld met woorden, daden en met wapens; geweld van individuen, groepen, volkeren. Geweld tegen mensen, dieren, of het milieu. Geweld om status, geld, of macht. Geweld uit naam van economie, van cultuur of van godsdienst.

Dat is niet nieuw. Geweld is zo oud als de wereld en van alle tijden. In oude, Heilige Boeken, zoals de Bijbel en de Koran, staan teksten die geweld veroordelen, maar ook teksten die het geweld juist lijken op te roepen en te legitimeren. Door de eeuwen heen hebben mensen zulke teksten gebruikt om andersdenkenden te bestrijden. Denk maar aan de kruistochten in de middeleeuwen, de voortdurende pogroms in de daarop volgende eeuwen, de razzia’s van de twintigste eeuw en de jihad van IS en Al Shabaab in onze tijd.
Jihad kennen wij als nietsontziend geweld tegen de ander en het is daardoor voor ons een heel negatief geladen begrip geworden. Maar is jihad werkelijk een oproep tot geweld tegen anderen?
Dhr. Ahmed Azzouz wil ons graag vertellen wat jihad werkelijk betekent en hoe jihad bedoeld is. Dat levert een verrassend ander beeld op dan dat wij via de media vernemen. Het belooft dan ook een boeiende avond te worden, met veel aanleiding tot vragen en gesprek

Tijd:       20.00 uur
Plaats: Sint Martinuskerk, Dorpsstraat 20, 4661 HP Halsteren

 

Ahmed Azzouz (1969) studeerde Islamitische Studies aan het Institut Européen des Sciences Humaines in Frankrijk en heeft een Master Arabistiek en Islamkunde behaald aan de KU Leuven. Van 1996 tot 2006 was hij leerkracht Islam in enkele officiële scholen in Antwerpen, van 2006 tot op heden is hij inspecteur-adviseur Islam voor het islamitische godsdienstonderwijs in de officiële scholen in de provincie Antwerpen, in Erasmushogeschool Brussel en UC Leuven-Limburg.
Deze avond met Ahmed Azzouz in de Week van het Boek is tevens de eerste avond in een serie van vijf die de commissie Vorming & Toerusting van de protestantse gemeente te Halsteren en Nieuw Vossemeer organiseert rondom het thema “godsgruwelijk geweld?”. Naast Ahmed Azzouz zullen onder meer rabbijn Lody van der Kamp en ds. Piet Schelling spreken over (het omgaan met) geweld.

Meer informatie vindt u in de folder op de tafel bij de uitgang van te Martinuskerk of op de website van de protestantse gemeente Halsteren en Nieuw Vossemeer: http//www.halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net

 

Dinsdag 10 november 2015, 13.30 uur, poëzie workshop, Ossendrecht.

Een middag in twee delen: eerst luisteren en dan (ver)werken. Ds. Klaas Vos vertelt over de “vrouwen rond Mozes” zoals in Exodus besproken en ds. Willem Vermeulen “beproeft” psalm 8. Vervolgens is het woord aan alle aanwezigen. Kunnen we, geïnspireerd door beide tekstdelen een eigen verhaal, gedachte, gedicht of lied schrijven? U bent welkom om –samen- de uitdaging aan te gaan. We beginnen om 13.30 uur in de prot. Kerk van Ossendrecht, Dorpsstraat 10. Van harte welkom.

 

Dinsdag 10 november Bijbelse maaltijd in de Ontmoetingskerk

Op dinsdag 10 november bent u om 18.00 uur welkom in de Ontmoetingskerk voor een maaltijd gebaseerd op Bijbelse of Joodse recepten.Natuurlijk zal er uitleg zijn over het gebodene. Er wordt een bijdrage van € 5,- per persoon gevraagd voor de kosten. Graag enkele dagen van te voren aanmelden bij Ans de Laater: tel. 244563 of e-mail .

 

Dinsdag 10 november Bibliodrama

Bibliodrama is een andere manier van Bijbellezen. Het woord zegt het al: Biblio komt van boeken en drama is spel. In dit geval denken we bij boeken aan de bijbelverhalen en het spel is zeker geen “drama” of “toneelstukje”, maar een inleven in de rollen die in het verhaal voorkomen.
Bibliodrama is een intensief lezen van een bijbelverhaal of een fragment uit de bijbel, waarna het verhaal nagespeeld wordt door ons te verplaatsen en in te leven in het verhaal en de omstandigheden. We verkennen de verhalen van binnenuit. We ontmoeten daarin onszelf en anderen in verschillende bijbelfiguren. Doordat je als het ware in het verhaal gaat staan ervaar je wat het verhaal voor je kan gaan betekenen. Zo kan het geloofsverhaal van God in verbinding komen met je eigen levensverhaal. Bibliodrama kan op die manier je geloofsleven verdiepen of verbreden en tot nieuwe inzichten leiden. We ont-dekken wat dat voor ons kan betekenen in het hier en nu.  Een waardevolle ervaring die van harte wordt aanbevoelen!

Voor wie? Voor iedereen die nieuwsgierig is naar Bijbelverhalen en deze opnieuw wil ontdekken.

Tijd      :           ± 2,5 uur