Oud-papieractie 2014 Ontmoetingskerk

Zoals gebruikelijk rond deze tijd zijn de gegevens van de Oud-papier actie bekend.De opbrengst is bestemd voor het onderhoud en instandhouding van de Ontmoetingskerk.

Kerkleden uit Bergen op Zoom en omgeving,buurtbewoners bij de kerk en anderen brengen op de eerste zaterdag van de maand het oud papier naar de container bij de kerk.

Dit heeft voor 2014 geresulteerd in een gewicht van 29.370 Kg wat een bedrag opleverde van 1.989,65. In 2013 was dit 29.950 Kg goed voor een bedrag van €2.143,- toen was de papierprijs hoger.

Hartelijk dank aan alle medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet. In het bijzonder fam. de Laater die twaalf keer per jaar actief zijn voor o.a. het tijdig afzetten van de parkeervakken voor het plaatsen van de container,het afsluiten en opruimen en het verzorgen  van de koffie voor de beladers.

Een oproep aan allen die nog niet meedoen aan deze actie, spaar u oud papier op en breng het op zaterdag naar de papier container bij de kerk. Het is de moeite waard.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters  Bram Otto

Inlogformulier