High Tea 2014

Op donderdag 14 augustus was het weer zover, de jaarlijkse High Tea.
Vanaf 14:00 u werd iedereen welkom geheten met een kopje thee/koffie. Dit jaar was het thema Italië en zoals in de uitnodiging stond, ‘we willen u een niet alledaagse kant van Italië laten zien, horen en proeven”. 
 
De koffie/thee werd gevolgd door een PowerPoint presentatie van een aantal kenmerkende zaken van het land met toelichting van ds Willem Vermeulen.
Daarna was het tijd voor de hartige hapjes die vergezeld konden gaan van een lekkere Italiaanse witte of rode wijn of een glaasje jus d’orange.
 
Tot slot kregen we een heerlijk Italiaans ijsje van Crusio.
Dank voor de gezellige middag aan de heren en dames van het organiserende team.
 
Foto's en tekst: dhr R. Blesgraaf
foto-1.JPGfoto-2.JPGfoto-3.JPGfoto-4.JPGfoto-5.JPGfoto-6.JPGfoto-7.JPGfoto-8.JPG