Oud-papieraktie 2012

Zover het terug te vinden is in de administratie bestaat de aktie al 20 jaar. De eerste jaren was de container meestal propvol we zien dus een neergaande lijn in het volume maar nog steeds is het de moeite waard.
Ook de invoering van de blauwe papiercontainer heeft hier invloed op. Er zijn mensen in de buurt van de kerk die hun volle container papier op zaterdag komen legen.
De blauwe container is een mooie manier om thuis het papier te verzamelen en het op de eerste zaterdag van de maand in 3 of 4 dozen naar de container bij de Ontmoetingskerk te brengen.

De opbrengsten zijn voor het onderhoud van de kerk.

De resultaten over 2012 zijn bekend. Er is 28.990 kg ingezameld wat een bedrag opleverde van € 1.269,90.
Hartelijk dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Bram Otto.

Inlogformulier