De restauratie 10 jaar later / foto's nog altijd leuk

Vlak voor het paasfeest van 2003 werd de geheel gerestaureerde Ontmoetingskerk weer in gebruik genomen. De doelstellingen waren: verbeterde faciliteiten voor jong en oud, goede voorzieningen voor mensen met beperkingen (horen, zien, lopen e.d.), een vernieuwd liturgisch centrum, behaaglijk w.b. temperatuur, goede verlichting en versterking van geluid,  goede  instrumenten, flexibel, ook voor andersoortig gebruik, natuurlijk wind- en water dicht, een volledig geoutilleerde keuken en stevig in de verf. Op al die punten konden we ons gebouw aanpassen en verrijken. Inmiddels “wonen”we er al weer 10 jaar en begin je hier en daar slijtplekken te zien.

De restauratie is prachtig op de gevoelige plaat vastgelegd.

 

Ontmoetingskerk in Steiger opbouw 2002

Inlogformulier