Driedaagse oecumenische ontmoeting in het Paasoctaaf

De driedaagse oecumenische ontmoeting in het Paasoctaaf is voor de Evangelische Kirche van Kurhessen Waldeck, een afvaardiging van de Protestantse Kerk in Nederland, regio Zuid-Oost en het bisdom van ’s-Hertogenbosch een lange traditie, in 2013 voor de 42e keer. Dit jaar vindt deze ontmoeting plaats van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 april in Zuid-Limburg. De delegatieleden vergaderen in het gemeentecentrum van de Protestantse Kerk aan het Tempsplein in Heerlen en overnachten in de Abdij Rolduc.

Thema van de ontmoeting is ditmaal: recente ontwikkelingen rond het Sacrament van het Doopsel. De Protestantse Kerk in Nederland heeft onlangs een brochure uitgebracht: ‘over dopen’ en in oecumenisch verband is vorig jaar een ‘’verklaring van kerken in Nederland inzake onderlinge dooperkenning en een verklaring van toenadering rond de doop’’ ondertekend. Het thema zal in een open gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van de drie kerken vanuit verschillende perspectieven belicht worden.

Vanuit het bisdom nemen aan deze ontmoeting deel: Mgr. Hurkmans, drs. van Dartel (secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene), pastoor  Sip (pastoor in Malden en bestuurslid van de Katholieke Vereniging voor Oecumene) en drs. J. van Oppen, medewerker oecumene in de pastorale dienstverlening.

De delegatie namens de Protestantse Kerk bestaat uit ds. Bloemert (RACV), ds. Vermeulen (voorzitter Classicaal Regionaal Overlegorgaan Noord-Brabant/Limburg), ds. Van Pijkeren (voorzitter Regionaal College voor de Visitatie), Mw De Haan-Verduyn (voorzitter Classicale Vergadering Limburg) en dhr Tempelaar (luthers lid Breed Moderamen CV Peel en Kempenland).

Bisschop Hein leidt de delegatie uit Duitsland, die daarnaast bestaat uit Prëlatin Natt, Landeskirchenrätin Dr. Gütter en de pastores Hofmann en Kallies.

Donderdag 4 april keren de delegaties weer naar huis terug.

 

groepsfoto: in 2012 werd de conferentie gehouden in de buurt van Schmalkalden.

Inlogformulier