Ravelijndag 2002

De wethouder van Minderheden van Bergen op Zoom, de heer P.M.I. van den Kieboom, opende om half drie de middag en heette namens deze stad van stoet en spel en van markiezen, alle aanwezigen welkom op deze historische plek; het Ravelijn. 
Deze stad met een rijk historisch verleden die als vestingstad met het ravelijn als enige overgebleven van de zes ravelijnen die deel vormden van de verdedigingswerken, de taak had om de vreemdeling buiten de poorten te houden. 
De oecumenische werkgroep Conciliair Proces zet zich in om open poorten te hebben voor vreemdelingen, met als doel het bevorderen van een goede verstandhouding tussen autochtone en allochtone Bergenaren. 
En dat gaat niet zonder acceptatie van, en respect voor elkaars cultuur en culturele waarden. 
De Ravelijndag wil daartoe een steentje bijdragen. 
Tot besluit wenste de heer van den Kieboom iedereen een plezierige en kleurrijke middag.

En dat werd het; het weer werkte mee; de Bosnische kinderen vertederden met gedichtjes over het oude land dat achterbleef en het nieuwe land waar een ander leven mogelijk werd.

De verschillende dansgroepen brachten ook allemaal een vleugje van het oude land.
Multiculturele toneelgroep Ons Bergen bracht een toepasselijke stuk over grenzen waar je tegenaan kunt lopen en grenzen die gepasseerd kunnen worden.

Tijdens de karate-demonstratie lieten de kinderen zien hoe groot de concentratie en controle is bij deze zelfverdedigingssport.
De multi-culti-crea-kraam waar kinderen en volwassen al doende hun artistieke talenten konden ontdekken had de hele middag veel belangstelling, evenals de kraam van de aktiegroep "Migranten tegen Zinloos geweld".

{AG}archief/2002/0616ravelijndag{/AG}

Inlogformulier