Kerkdienst Pinksteren 2002

Pinksteren werd in de Ontmoetingskerk gevierd met een bijzonder feestelijke dienst: er werd gedoopt, er werd belijdenis gedaan en de kinderen voerden in de dienst de zevensprong uit.

De zeven bewegingen van deze dans beeldden de zeven activiteiten van de geest uit:
- aan je oren zitten: je moet goed horen
- aan je ogen zitten: je moet goed kijken
- deur open doen: durf op pad te gaan
- op jezelf wijzen: jij mag er zijn
- tranen drogen: troosten
- handen samen: bidden voor elkaar
- buigen en juichen: samen feestvieren

Nikita Maria Boon wordt gedoopt. Zoals gebruikelijk staan alle kinderen er zo dicht mogelijk bij.
Femke van de Kasteele, die later in de dienst belijdenis zal doen, leest een gedicht voor: 'Interview met God'.

De eerste stap van de zevensprong: je moet goed horen.
De vierde stap: op jezelf wijzen: jij mag er zijn.

De zevende stap: samen feestvieren.
Femke van de Kasteele legt bij ds. Willem Vermeulen geloofsbelijdenis af.

Gelukwensen voor de familie Boon en Femke onder het koffiedrinken na de dienst.

 

preview1.jpgpreview2.jpgpreview3.jpgpreview4.jpgpreview5.jpgpreview6.jpgpreview7.jpg