Bezoek van de jeugd aan de Turkse Moskee

Op woensdag 13 maart zijn we met de Catechisatiegroepen en enkele ouders op bezoek geweest bij de Turkse Moskee in Bergen op Zoom.
We werden daar hartelijk ontvangen en we konden genieten van een kopje echte Turkse thee!

De rondleiding door de moskee (in de gebedsruimte schoenen uit) was voor ons allemaal heel leerzaam.
De Iman vertelde dat er 5 x per dag een gebedsdienst is. Het meedoen is vrijwillig maar als je vrij bent moet je komen.  Hij legde ook nog uit wat bij de Islam hoort en wat Turkse cultuur is.
In de Moskee zijn vele ruimten voor allerlei doelen beschikbaar, zoals o.a. voor Koranlessen... en een ontmoetingsplek voor jongeren.

Bij deze Moskee zijn ca. 750 gezinnen aangesloten en de Moskee speelt een belangrijke rol in het leven van de Turkse gemeenschap. Ook omdat je er altijd terecht kan.
De dames kregen nog een uitnodiging voor de Islamitische vrouwendag op zaterdag 23 maart in wijkcentrum Oost.

Al met al vonden we het een leuke ervaring om in een Moskee geweest te zijn.

 

{AG}archief/2002/0313bezoekmoskee{/AG}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inlogformulier