Bijeenkomst Ramp Amerika - "van verbijstering en verbondenheid"

In de Gertrudiskerk werd donderdagavond, 13 september, een bijeenkomst 'van verbijstering en verbondenheid' gehouden, naar aanleiding van de gewelddadige acties in de Verenigde Staten. De bijeenkomst was bedoeld voor de gehele gemeenschap van Bergen op Zoom.
De loco-burgemeester betuigde het medeleven van de stad met de Amerikaanse gemeenschap hier.

De imam van de Ulu Moskee reciteerde een gedeelte uit de Koran. De tekst werd daarna in het Nederlands voorgelezen: 'wie een ziel verderft, verderft de mensheid, wie een ziel bewaart, bewaart de mensheid…'
Ds. Willem Vermeulen las een bewerking van psalm 8 voor, over de grootheid en de kleinheid van de mens.

Pastor Ignatius van Neerven gaf een impressie van een bezoek aan het WTC en van de beleving van de eerste beelden van het geweld.
De toespraken werden afgewisseld met koorzang, orgelspel en declamatie. Aan het einde van de bijeenkomst werd enkele ogenblikken stilte betracht.

Voor en na de bijeenkomst, die opmerkelijk druk bezocht werd, kon het condoleanceregister van de gemeente getekend worden. Het register zal aan de ambassade van de V.S. worden aangeboden.

 

bijeenk01.jpgbijeenk02.jpgbijeenk03.jpg