De jas van Luther tijdens de internationale bidweek

`De jas van Luther ` gemaakt door Ward Warmoeskerken. Getooid met stellingen.
Deze was te bewonderen in de Oecumenische kerkdienst in het kader van de internationale bidweek voor de eenheid der kerken, in de St.Gertrudiskerk.

Zie onderstaande afbeeldingen

De_jas_van_Luther1.JPGDe_jas_van_Luther2.JPGDe_jas_van_Luther3.jpgDe_jas_van_Luther4.jpg

Kerkbalans

Lees meer: Kerkbalans

Links

Onze zustergemeente in Torgau
Evangelische Kirchengemeinde Torgau
Torgau
   

 

Stichting Protestantse Begraafplaats

DOELSTELLING:

De activiteiten, die de Stichting Protestantse Begraafplaats ontplooit, zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van 18 december 1984, te weten het beheren en onderhouden van de Protestantse Begraafplaats te Bergen op Zoom.

Protestantse-begraafplaats-bergen-op-zoom.jpg

(Klik op de foto voor een vergroting)

 

CONTACTGEGEVENS:

Indien u contact wilt opnemen met de Stichting Protestantse Begraafplaats, dan kunt u zich wenden tot:

Stichting Protestantse Begraafplaats
p/a dhr. R.J.H. Franssen
       0164 - 252501. 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  41104095

Fiscaalnummer:  0074.37.961

De Stichting Protestantse Begraafplaats staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.  Een gift aan een ANBI is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (IB).

 

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: drs. A. Petermeijer
Secretaris: drs. E.R. van der Geer
Penningmeester / Beheerder: dhr. R.H.J. Franssen
   
 Overige beheerders dhr. C. J. de Klerck
  drs. J. Petermeijer-ter Borg
  dhr. T.H Veenvliet
  dhr. G. de Vries

 

BELEIDSPLAN:

Klik hier voor het beleidsplan 2018-2028

 

Tarievenlijst 2020

Klik op bovenstaande afbeelding of hier voor een vergroting


REGLEMENT:

Klik hier voor het reglement

 

Finianciële gegevens begraafplaats:

Klik hier voor de finianciële gegevens over 2019

Klik hier voor de finianciële gegevens over 2018

Klik hier voor de financiële gegevens over 2017

Klik hier voor de financiële gegevens over 2016

Klik hier voor de financiële gegevens over 2015

Klik hier voor de financiële gegevens over 2014

Klik hier voor de financiële gegevens over 2013

 

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, beheersouderlingen en predikanten.

De kerkenraad komt een keer of 8 per jaar samen. 

Deze vergaderingen worden voorbereid door het moderamen.

Tijdens de kerkenraadsvergaderingen komt het leven der gemeente in brede zin aan de orde. 

Het pastorale werk van de ouderlingen wordt gecoördineerd in de pastorale raad, de diakenen werken vanuit de diakonie en de beheersouderlingen vanuit het college van beheer. Al deze geledingen komen ook ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. De beide predikanten hebben wekelijks overleg.U treft informatie over al deze geledingen elders op de site aan.

Vergaderen is nodig maar het doel moet altijd het werk zijn dat ieder op zich heeft genomen. Het moet staan in dienst van het gemeente van Christus zijn. Op onze avondmaalsborden staat waar het om gaat: een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. De Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom probeert dat: heel bescheiden: licht der wereld, zout der aarde .... tot heelheid van de ander en van onszelf, en tot eer van God.

 

College van Kerkrentmeesters

De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.

Kort samengevat zijn dit de volgende werkzaamheden :

 

  • A) Zorgen dat het geld binnenkomt om haar gebouwen, functionarissen en activiteiten te kunnen bekostigen. Deze inkomsten komen hoofdzakelijk uit: de vrijwillige bijdrage; collectes en giften en evt. inkomsten uit bezittingen van de gemeente.
  • B) Zorgen voor de salarissen van alle functionarissen werkzaam in de gemeente zoals: predikanten, kosters en organisten.
  • C) Het beheren/ onderhouden van de onroerende goederen: kerkgebouw(en), pastorieën e.d.

 

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen en tot kerkrentmeester verkozen lidmaten.De ouderlingen zijn lid van de kerkenraad terwijl de voorzitter van het college ook lid is van het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad.

 

De leden van het college zijn momenteel:

Naam: Functie
dhr. R Peerbolte 1e voorzitter
dhr. R. Franssen 1e secretaris
mw. R. Franssen- v Hassent 2e secretaris/ouderling
mw. J.M. Koster-Verburg 1e penningmeester
dhr. J.L. Koster 2e penningmeester
dhr. K.J. Bijl boekhouder
dhr. G.J Swart ledenadministratie/ LRP
vacant juridisch medewerker
dhr. B. Otto gebouwenbeheer
dhr. J. van Dam kerkrentmeester - ouderling

 

 

Adressen / Contact

Predikanten

ds. Willem Vermeulen
Marathonstraat 6
4624 AD Bergen op Zoom
tel: (0164) 241712
Email ds. Willem Vermeulen

ds. Wim Lolkema
Lepelaar 34
4617 KK Bergen op Zoom
tel: (0164) 314466 /  06 1724 6410
Email ds. Lolkema

Kerkenraad

Voorzitter
Mevr. Charlotte Verbraak
Tel: 06-48178992
Email Mevr. Charlotte Verbraak


Scriba
Dhr. E.R. van de Geer

Tel: (0164) 256176
Email Dhr. E.R. van der Geer

Ledenadministratie
Dhr. Gert Jan Swart
Email  ledenadministratie

 

 

Kerkgebouw

Ontmoetingskerk
Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom

Bolwerk-Zuid 134

4611 DX
Bergen op Zoom

tel: (0164) 236165
Google MAPS  link: Protestantsekerk Bergen op Zoom om adres op een grotere kaart weer te geven

 

Kosteres

Mevr. Ans de Laater-van den Hul
Drabbestraat 1
4611 EB Bergen op Zoom
Tel: (0164) 244563
Email Mevr. Ans de Laater


Mevr. Ellie Groeneveld
Primulaveld 15
4613 CC Bergen op Zoom
Tel: (0164) 251375
Email Mevr. Ellie Groeneveld

 

Kerkelijk Centrum Williamstraat
Kerkelijk Centrum Williamstraat
Williamstraat 7
4611 CN Bergen op Zoom

 Google MAPS  link: Williamstraat  om adres op een grotere kaart weer te geven

 

 

 

Webmasters

ds. Willem Vermeulen
Marathonstraat 6
4624 AD Bergen op Zoom
tel: (0164) 241712
Email Ds. Willem Vermeulen


ds. Bert ten Kate
Noordzijde Zoom 77
4614 AG Bergen op Zoom
tel: (0164) 240259
Email Ds. Bert ten Kate

Dhr Henk van Vliet
Dhr Wim van Sluijs
Dhr Kees de Klerck
Dhr Marcel Smidt

E-mail de webmasters

 

 

Welkom

Goedendag, welkom op de website van de Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom. 

 Klik op de volgende link voor de huidige regels en meer informatie:
COVID Protocol en Gebruiksplan

 


Voor meer informatie over de kerkdiensten, de alternatieven voor de kerkdiensten
en activiteitenvergaderingen binnen onze kerk bekijk onze agenda
door te klikken op een agenda item vind u meer informatie terug!

 

Het volledige gebruiksplan vind u hier

 

 

 

 

 Facebook

Uitgelicht ....

De speciale activiteiten kunt u gemakkelijk bekijken door op de afbeelding te klikken.

Gift/Donatie & Collecte bonnen

Gift of Donatie Collecte bonnen
 Een alternatief
voor de collectes
NL29 INGB 000 6921 612
t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom

Tijdelijk Rond de Kerken lezen

 


Klik op de afbeelding om deze
editie te lezen

 

Laatste kerkradio uitzending

  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 20-09-2020 09:54 Tijdsduur: 63 minuten

Kerkdiensten

zaterdag 26 september 17:00u
BOLWERK ZUID 134
Vesperdienst
zondag 27 september 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Lolkema

Agenda

zaterdag 26 september 18:00u
ontmoeting met maaltijd
maandag 28 september 19:00u
Rep. Rejoice
dinsdag 29 september 14:00u
Kerkcafé
zaterdag 3 oktober 10:00u
Oud papier inzameling
zaterdag 3 oktober 11:00u
Geen Boekenmarkt Williamstraat
maandag 5 oktober 19:00u
Rep. Rejoice
maandag 12 oktober 19:00u
Rep. Rejoice
maandag 19 oktober 19:00u
Rep. Rejoice

Column

Mijn tong jubelt van vreugde

Wat is het grootste verschil tussen een pessimist en een optimist? Het grootste verschil zit hem in de lijstjes die ze voor zichzelf bijhouden. U mag ook denken aan het glas dat ze voor zich zien. Half vol of half leeg?

Van de pessimisten hoor ik: we mogen niet zingen en we mogen niet allemaal samen naar de kerk, je moet je nota bene aanmelden! En we kunnen niet op vakantie zoals we willen en naar het terras of restaurant moet je dagen van te voren plannen; kortom: het is allemaal niks 

Van de optimisten hoor ik: wat fijn dat we – al is het in een kleine groepjes- weer mogen beginnen met samen te komen en elkaar te zien, naar mooie muziek luisteren, met iemand samen naar een terras kunnen of zelfs een restaurant. Wie weet kunnen we binnenkort een paar dagen op stap! Kortom: dat geeft de burger moed! 

Lees meer...