Protestantse Kerk - Bergen op Zoom
Bolwerk
Ontmoetingskerk
Binnenzijde
Ontmoetingskerk
het liturgisch centrum

De jas van Luther tijdens de internationale bidweek

`De jas van Luther ` gemaakt door Ward Warmoeskerken. Getooid met stellingen.
Deze was te bewonderen in de Oecumenische kerkdienst in het kader van de internationale bidweek voor de eenheid der kerken, in de St.Gertrudiskerk.

Zie onderstaande afbeeldingen

De_jas_van_Luther1.JPGDe_jas_van_Luther2.JPGDe_jas_van_Luther3.jpgDe_jas_van_Luther4.jpg

Kerkbalans

Lees meer: Kerkbalans

Links

Onze zustergemeente in Torgau
Evangelische Kirchengemeinde Torgau
Torgau
   

 

Stichting Protestantse Begraafplaats

DOELSTELLING:

De activiteiten, die de Stichting Protestantse Begraafplaats ontplooit, zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van 18 december 1984, te weten het beheren en onderhouden van de Protestantse Begraafplaats te Bergen op Zoom.

Protestantse-begraafplaats-bergen-op-zoom.jpg

(Klik op de foto voor een vergroting)

 

CONTACTGEGEVENS:

Indien u contact wilt opnemen met de Stichting Protestantse Begraafplaats, dan kunt u zich wenden tot:

Stichting Protestantse Begraafplaats
p/a dhr. R.J.H. Franssen
       0164 - 252501. 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  41104095

Fiscaalnummer:  0074.37.961

De Stichting Protestantse Begraafplaats staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.  Een gift aan een ANBI is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (IB).

 

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: drs. A. Petermeijer
Secretaris: drs. E.R. van der Geer
Penningmeester / Beheerder: dhr. R.H.J. Franssen
   
 Overige beheerders dhr. C. J. de Klerck
  drs. J. Petermeijer-ter Borg
  dhr. T.H Veenvliet
  dhr. G. de Vries

 

BELEIDSPLAN:

Klik hier voor het beleidsplan 2018-2028

 

Tarievenlijst 2020

Klik op bovenstaande afbeelding of hier voor een vergroting


REGLEMENT:

Klik hier voor het reglement

 

Finianciële gegevens begraafplaats:

Klik hier voor de finianciële gegevens over 2018

Klik hier voor de financiële gegevens over 2017

Klik hier voor de financiële gegevens over 2016

Klik hier voor de financiële gegevens over 2015

Klik hier voor de financiële gegevens over 2014

Klik hier voor de financiële gegevens over 2013

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, beheersouderlingen en predikanten.

De kerkenraad komt een keer of 8 per jaar samen. 

Deze vergaderingen worden voorbereid door het moderamen.

Tijdens de kerkenraadsvergaderingen komt het leven der gemeente in brede zin aan de orde. 

Het pastorale werk van de ouderlingen wordt gecoördineerd in de pastorale raad, de diakenen werken vanuit de diakonie en de beheersouderlingen vanuit het college van beheer. Al deze geledingen komen ook ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. De beide predikanten hebben wekelijks overleg.U treft informatie over al deze geledingen elders op de site aan.

Vergaderen is nodig maar het doel moet altijd het werk zijn dat ieder op zich heeft genomen. Het moet staan in dienst van het gemeente van Christus zijn. Op onze avondmaalsborden staat waar het om gaat: een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. De Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom probeert dat: heel bescheiden: licht der wereld, zout der aarde .... tot heelheid van de ander en van onszelf, en tot eer van God.

 

College van Kerkrentmeesters

De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.

Kort samengevat zijn dit de volgende werkzaamheden :

 

  • A) Zorgen dat het geld binnenkomt om haar gebouwen, functionarissen en activiteiten te kunnen bekostigen. Deze inkomsten komen hoofdzakelijk uit: de vrijwillige bijdrage; collectes en giften en evt. inkomsten uit bezittingen van de gemeente.
  • B) Zorgen voor de salarissen van alle functionarissen werkzaam in de gemeente zoals: predikanten, kosters en organisten.
  • C) Het beheren/ onderhouden van de onroerende goederen: kerkgebouw(en), pastorieën e.d.

 

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen en tot kerkrentmeester verkozen lidmaten.De ouderlingen zijn lid van de kerkenraad terwijl de voorzitter van het college ook lid is van het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad.

 

De leden van het college zijn momenteel:

Naam: Functie
dhr. R Peerbolte 1e voorzitter
dhr. R. Franssen 1e secretaris
mw. R. Franssen- v Hassent 2e secretaris/ouderling
mw. J.M. Koster-Verburg 1e penningmeester
dhr. J.L. Koster 2e penningmeester
dhr. K.J. Bijl boekhouder
dhr. G.J Swart ledenadministratie/ LRP
vacant juridisch medewerker
dhr. B. Otto gebouwenbeheer
dhr. J. van Dam kerkrentmeester - ouderling

 

 

Adressen / Contact

Predikanten

ds. Willem Vermeulen
Marathonstraat 6
4624 AD Bergen op Zoom
tel: (0164) 241712
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


ds. Wim Lolkema
tel: 06 1724 6410

Kerkenraad

Voorzitter
Mevr. Charlotte Verbraak
Tel: 06-48178992
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Scriba
Dhr. Jan Voorsluijs

Tel: (0164) 256176
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenadministratie
Dhr. Gert Jan Swart
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Kerkgebouw

Ontmoetingskerk
Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom

Bolwerk-Zuid 134

4611 DX
Bergen op Zoom
tel: (0164) 236165


Google MAPS  link: Protestantsekerk Bergen op Zoom om adres op een grotere kaart weer te geven

Kosteres

Mevr. Ans de Laater-van den Hul
Drabbestraat 1
4611 EB Bergen op Zoom
Tel: (0164) 244563
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Mevr. Ellie Groeneveld
Primulaveld 15
4613 CC Bergen op Zoom
Tel: (0164) 251375
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkelijk Centrum Williamstraat
Kerkelijk Centrum Williamstraat
Williamstraat 7
4611 CN Bergen op ZoomGoogle MAPS  link: Williamstraat  om adres op een grotere kaart weer te geven

 

 

Webmasters

ds. Willem Vermeulen
Marathonstraat 6
4624 AD Bergen op Zoom
tel: (0164) 241712
Email Ds. Willem Vermeulen


ds. Bert ten Kate
Noordzijde Zoom 77
4614 AG Bergen op Zoom
tel: (0164) 240259
Email Ds. Bert ten Kate

Dhr Henk van Vliet
Dhr Wim van Sluijs
Dhr Kees de Klerck
Dhr Marcel Smidt

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Welkom

Goedendag, welkom op de website van de Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom.
 

Hierboven ziet U enkele foto's van ons schitterende  kerkgebouw, gelegen aan het Bolwerk-Zuid 134.
Hier bent U elke zondag welkom voor de eredienst en gedurende de gehele week voor allerlei activiteiten.

Voor meer informatie over de kerkdiensten, klikt u door op de agenda-items aan de rechterkant.

 Kerkdienst

zondag 23 februari 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Lolkema
zondag 23 februari 12:00u
Grote Markt
Vastenavonddienst
zondag 1 maart 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst

Agenda

zondag 23 februari 14:30u
Inloophuis - Williamstraat
maandag 24 februari 13:30u
Creadames
maandag 24 februari 19:00u
rep. Cantorij Rejoice
dinsdag 25 februari 14:00u
Kerkcafé
donderdag 27 februari 20:00u
Windkracht 4
zondag 1 maart 14:30u
Inloophuis - Williamstraat
maandag 2 maart 13:30u
Creadames
maandag 2 maart 19:00u
rep. Cantorij Rejoice
dinsdag 3 maart 14:00u
Kerkcafé
donderdag 5 maart 20:00u
Windkracht 4

Kerkradio

Bolwerk-Zuid 134, Bergen op Zoom
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 16-02-2020 09:50 Tijdsduur: 86 minuten

Column

In de tweede helft van de 16-de eeuw waren de bewoners van de Nederlanden in rep en roer. Enerzijds was er het schrikbewind van Alva namens de Spaanse koning waardoor mensen werden opgejaagd die voor de nieuwe religie en voor de prins van Oranje waren. Anderzijds werden door de Protestanten en Oranjegezinden acties ondernomen tegen diegene die trouw wilde blijven aan de Rooms katholieke religie en aan de koning van Spanje.

Er werd niet alleen gevochten, er werd ook gevlucht, o.a. naar Engeland en dan m.n. Londen. Berekeningen tonen aan dat er op 100.000 Londenaren ongeveer 6000 vluchtelingen waren uit o.a. Nederland en Frankrijk. 6% ! Naar hedendaagse verhoudingen zou dit op 17 miljoen Nederlanders meer dan een miljoen vluchtelingen betekenen! Natuurlijk gaf dit aanvankelijk tot problemen:

*       Het ging Engeland op dat moment goed dus er waren kwade tongen die beweer­den dat de vluchtelingen alleen maar om geldelijk gewin kwamen.

*       Vluchtelingen leefden vaak met veel families in 1 huis, de autochtonen vonden deze allochtonen derhalve een onhygiënisch leefstijl hebben.

*       Ze woonden ook bij elkaar in dezelfde straten en dat gaf gettovorming.

*       Er was werkeloosheid en de vluchtelingen kregen de schuld.

*       Men had het gevoeld "dat er echt niemand meer bij kon in Engeland"

*       Vanaf 1574 namen de werkgevers alleen leerlingen aan die een Engels vader hadden.

*       Die vluchtelingen die het goed deden, die deugden niet, en die vluchtelingen die van de bedeling leefden, ja, die deugden ook niet!

Lees meer...

Kalender

februari 2020
M D W D V Z Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1