Download als een iCal bestand
Kerkdienst ds. W. Lolkema
Zondag, 17 januari 2021, 10:00
Hits : 100
Contact Ds. W. Lolkema Email:

Vandaag zal Rob Blesgraaf in het ambt van ouderling herbevestigd worden (uiteraard er van uitgaande dat er geen bezwaren worden ingediend).
Het leesrooster voor deze zondag vermeldt onder meer het begin van Johannes 2: De bruiloft te Kana.

Leden van cantorij Rejoice hopen aan de dienst mee te werken.
Voorganger is ds. W. Lolkema.
Lezingen: Marlies Blesgraaf.

 

Liturgie:
Liturgie voor zondag 24 januari 2021
 

Kerkdienst volgen:
Kerdienst van 17 januari 2021 - Ds. Wim Lolkema

Voor de kinderen (van de kindernevendienst):
KINDERNEVENDIENST - een nieuw verhaal - Water in wijn 

 
Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!
Locatie BOLWERK ZUID 134