Download als een iCal bestand
Kerkdienst ds. W. Lolkema
Zondag, 27 september 2020, 10:00
Contact Ds. W. Lolkema Email:

Op deze zondagmorgen komt het centrale jaarthema voor het seizoen 2020-21 voor het voetlicht: Het Goede Leven. Rejoice (of het ‘Rejoice-kwartet’) is weer van de partij. Dat is fijn omdat er op die zondag géén gemeentezang zal zijn. Zo krijgen kerkgangers die momenteel liever geen kerkdienst-met-gemeentezang bijwonen ook de gelegenheid om een kerkdienst mee te vieren. Opnieuw dient u zich van tevoren aan te melden bij Ans de Laater.

VRAAG: het zou mooi zijn als sommigen van u/jullie kort iets zouden willen vertellen over de vraag: wat maakt voor u / jou dit aardse leven tot een GOED leven? U kunt zich hiervoor bij mij (W. Lolkema) aanmelden.

Tijdens de kerkdienst nemen we afscheid van twee trouwe ambtsdragers: dhr. Jan Voorsluijs, ouderling en mw. Jannie Hulsbergen, diaken. Natúúrlijk zijn we hen buitengewoon dankbaar voor het vele kerkenwerk wat zij in de afgelopen jaren hebben verzet! Die dank wordt verder onder woorden gebracht tijdens onze kerkdienst.

Drie ambtsdragers zijn aftredend en tekenen tegelijkertijd bij voor een volgende ambtstermijn. We danken hen hartelijk voor hun ambtelijk werk in de afgelopen tijd en wensen hen alle goeds toe voor hun ambtelijk werk in de nabije en verdere toekomst. Dit zijn de dames Ina Hageman, ouderling, Riet Franssen, ouderling en Alison Jolley, diaken.

Zij worden dus herbevestigd.

En dan begroeten wij drie nieuwe ouderlingen in de kerkenraad die al enkele maanden volop aan de gang zijn: dhr. Eric van der Geer, mw. Ria van der Geer en mw. Elsbeth Huffmeijer. We zijn bijzonder blij met hun aantreden en wensen hen Gods nabijheid toe en veel genoegen in hun ambtelijk werk. Ook in hun geval gaat het om een herbevestiging.

Voorganger is ds. W. Lolkema.

Crèche: Ruben de Gooijer.

KND: gr. 1 t/m 8: Marianne Scheele.

Lezingen: Annemiek Beukman.

Locatie BOLWERK ZUID 134

Kerkdiensten

zondag 25 oktober 09:00u
Grote Markt
Kerkdienst in de St. Gertrudiskerk