Download als een iCal bestand
Kerkdienst
Zondag, 16 augustus 2020, 10:00
Contact Scriba Email:

Vandaag is onze gastvoorganger mevr. G.C. de Waal-van der Vlies. Zij is kerkelijk werker en woont te Zegge. Muzikale medewerking wordt verleend door een blokfluittrio o.l.v. Annemiek Vogels.

Mevr. de Waal schrijft ons als voorbericht op haar preek:

Mijn uitgangspunt voor de preek is 2 Cor. 4: 7, ‘maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat’. Hoe broos en kwetsbaar is een mensenleven. Wij zien dat in de wereld om ons heen, waar het coronavirus nog steeds bepalend lijkt te zijn. Paulus vergelijkt het met een aarden pot. In die tijd was zo’n pot een alledaags gebruiksvoorwerp waar van alles in bewaard werd. Gewone dingen en kostbaarheden. De kostbare schat van Gods liefde en genade geeft God aan mensen ter bewaring en in gebruik. Ik hoop op een goede en gezegende dienst met elkaar.

Bieneke de Waal-van der Vlies.

 

Locatie BOLWERK ZUID 134

Kerkdiensten

zaterdag 26 september 17:00u
BOLWERK ZUID 134
Vesperdienst
zondag 27 september 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Lolkema