Algemeen

Voor de vroegste geschiedenis van Protestants kerkelijk leven moeten we teruggaan naar het jaar 1580. In dat jaar komt er in Bergen op Zoom een einde aan het Spaanse bewind en valt de stad in “staatse” handen met dito religie: de Nederduyts Gereformeerde kerk. Hoewel in diverse Brabantse steden er nog regelmatig sprake is van machtswisselingen weet Bergen op Zoom de “Spaense schare te stutten” zoals het populaire Bergse volkslied “Merk toch hoe Sterk” uit 1626 ons voorhoudt. Dit betekent dat de protestantse overheid de eenmaal gewonnen macht niet meer uit handen heeft gegeven. Wel is het zo dat er in de loop der eeuwen een steeds grotere afstand gekomen is tussen kerk en staat en dus ook tussen kerkelijke “macht” en politieke macht. Het meest duidelijk is dat bij de invoering van de nieuw kerkorde in 1815/16. Vanaf die tijd spreken we van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze was gevestigd in de Sint-Gertrudiskerk, ook wel Grote Kerk genoemd, op de Markt.

Gertrudiskerk.jpg

De ontwikkelingen in de 19-de eeuw hebben binnen de landelijke kerk een scheuring der geesten veroorzaakt die ook aan Bergen op Zoom niet is voorbijgegaan. In 1857 scheidden een aantal gezinnen zich af van de Hervormde Kerk en begonnen een nieuwe kerk. Deze “afgescheidenen” kerkten in de “Potmakerskamer”, een zaaltje in de Dubbelstraat op de plek waar nu café "de Mortier" is. De afgescheidenen zoeken een weg van wederkeer tot de Gereformeerde beginselen, zoals in de kerkorde van voor 1815. Rond 1890 volgt een tweede groep, de dolerenden, en in 1892 vormen zij beide, naar landelijk voorbeeld, de Gereformeerde Kerk te Bergen op Zoom. Ze gaan kerken in een kerkzaal die werd gebouwd op het achterterrein van een woning aan de Moeregrebstraat nr 72. Hierin was al een school gevestigd die ook onder de kerkenraad viel.

HetAchterom.JPG

100 jaar later nemen hun erfgenamen een kloek besluit …… we gaan weer samen want we vinden de verschillen niet zo groot dat deze “kerk-scheidend” zijn…. Maar ondertussen was er heel wat water door de Grebbe gesijpeld en was er heel wat gebeurd.

Zo werd in 1928 door de Gereformeerden een nieuwe kerk gebouwd aan het Bolwerk-Zuid. De Hervormden bouwden in diezelfde tijd een verenigingslokaal aan de Williamstraat. In de 60-er jaren namen de Hervormden het besluit om de Grote- of Sint-Gertrudiskerk aan de stad over te dragen omdat de restauratiekosten niet waren op te brengen. Men kerkte voortaan in de Williamstraat.

Williamstraat.jpg

Dit duurde tot dat kloeke besluit in het begin van de 90-er jaren van de 20-ste eeuw, want vanaf dat moment zochten Hervormden en Gereformeerden naar mogelijkheden van samenwerking en samengaan. Het Gereformeerde kerkgebouw zou het kerkgebouw moeten worden voor deze protestantse gemeente maar moest natuurlijk wel een andere naam hebben. 1 Januari 1995 kreeg het gebouw de naam Ontmoetingskerk. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar mensen in de liturgie God mogen ontmoeten. Na enige jaren samenwonen (hoe modern) kwam er een officieel papier … op 20 september 1998 werd de federatieakte getekend. Na de landelijke kerkfusie in 2004 werd deze federatie omgezet in een locale fusie en nu is er dus één Protestantse Gemeente in Bergen op Zoom.

Kerkdienst gemist (geluid) tijdens dienst live volgen

Aankomende Kerkdiensten

zondag 3 juli 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. W. Lolkema
zondag 10 juli 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. E. van Sluijs

Agenda

donderdag 30 juni 20:00u
rep. Windkracht 4
vrijdag 1 juli 14:30u
Huiskerkdienst Jacquelineflat
vrijdag 1 juli 18:30u
Anonymusgroep
zaterdag 2 juli 10:00u
Oud papier inzameling
zaterdag 2 juli 11:00u
Boekenmarkt Williamstraat
zondag 3 juli 14:30u
Inloophuis
maandag 4 juli 13:30u
Crea Dames
maandag 4 juli 19:00u
Rep. Rejoice
dinsdag 5 juli 14:00u
Kerkcafé
donderdag 7 juli 19:30u
filosofie op de kansel

Column

Column - Naam van de kerk --- kerk van de Naam.

Toen ik in 1988 mijn werk begon in Bergen op Zoom werd ik verbonden aan –toen nog- de Gereformeerde kerk. En ons gebouw stond ook onder die naam bekend. Dat was natuurlijk lekker overzichtelijk want de Lutherse gemeente kwam samen in de Lutherse kerk en de Hervormde gemeente kwam samen in de Hervormde kerk.

In de negentiger jaren kwam het samen-op-weg proces goed op gang en toen was er ook discussie over de toekomstige thuishaven van die gezamenlijke gemeente. We hadden natuurlijk kunnen zeggen: “de Protestantse gemeente komt samen in de Protestantse kerk”, maar in de 90-er jaren was helemaal nog niet duidelijk hoe onze landelijke kerk zou gaan heten en het voelde ook wel als het missen van een kans.

Lees meer...