Protestantse Kerk - Bergen op Zoom
Bolwerk
Ontmoetingskerk
Binnenzijde
Ontmoetingskerk
het liturgisch centrum

Algemeen

Voor de vroegste geschiedenis van Protestants kerkelijk leven moeten we teruggaan naar het jaar 1580. In dat jaar komt er in Bergen op Zoom een einde aan het Spaanse bewind en valt de stad in “staatse” handen met dito religie: de Nederduyts Gereformeerde kerk. Hoewel in diverse Brabantse steden er nog regelmatig sprake is van machtswisselingen weet Bergen op Zoom de “Spaense schare te stutten” zoals het populaire Bergse volkslied “Merk toch hoe Sterk” uit 1626 ons voorhoudt. Dit betekent dat de protestantse overheid de eenmaal gewonnen macht niet meer uit handen heeft gegeven. Wel is het zo dat er in de loop der eeuwen een steeds grotere afstand gekomen is tussen kerk en staat en dus ook tussen kerkelijke “macht” en politieke macht. Het meest duidelijk is dat bij de invoering van de nieuw kerkorde in 1815/16. Vanaf die tijd spreken we van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze was gevestigd in de Sint-Gertrudiskerk, ook wel Grote Kerk genoemd, op de Markt.

Gertrudiskerk.jpg

De ontwikkelingen in de 19-de eeuw hebben binnen de landelijke kerk een scheuring der geesten veroorzaakt die ook aan Bergen op Zoom niet is voorbijgegaan. In 1857 scheidden een aantal gezinnen zich af van de Hervormde Kerk en begonnen een nieuwe kerk. Deze “afgescheidenen” kerkten in de “Potmakerskamer”, een zaaltje in de Dubbelstraat op de plek waar nu café "de Mortier" is. De afgescheidenen zoeken een weg van wederkeer tot de Gereformeerde beginselen, zoals in de kerkorde van voor 1815. Rond 1890 volgt een tweede groep, de dolerenden, en in 1892 vormen zij beide, naar landelijk voorbeeld, de Gereformeerde Kerk te Bergen op Zoom. Ze gaan kerken in een kerkzaal die werd gebouwd op het achterterrein van een woning aan de Moeregrebstraat nr 72. Hierin was al een school gevestigd die ook onder de kerkenraad viel.

HetAchterom.JPG

100 jaar later nemen hun erfgenamen een kloek besluit …… we gaan weer samen want we vinden de verschillen niet zo groot dat deze “kerk-scheidend” zijn…. Maar ondertussen was er heel wat water door de Grebbe gesijpeld en was er heel wat gebeurd.

Zo werd in 1928 door de Gereformeerden een nieuwe kerk gebouwd aan het Bolwerk-Zuid. De Hervormden bouwden in diezelfde tijd een verenigingslokaal aan de Williamstraat. In de 60-er jaren namen de Hervormden het besluit om de Grote- of Sint-Gertrudiskerk aan de stad over te dragen omdat de restauratiekosten niet waren op te brengen. Men kerkte voortaan in de Williamstraat.

Williamstraat.jpg

Dit duurde tot dat kloeke besluit in het begin van de 90-er jaren van de 20-ste eeuw, want vanaf dat moment zochten Hervormden en Gereformeerden naar mogelijkheden van samenwerking en samengaan. Het Gereformeerde kerkgebouw zou het kerkgebouw moeten worden voor deze protestantse gemeente maar moest natuurlijk wel een andere naam hebben. 1 Januari 1995 kreeg het gebouw de naam Ontmoetingskerk. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar mensen in de liturgie God mogen ontmoeten. Na enige jaren samenwonen (hoe modern) kwam er een officieel papier … op 20 september 1998 werd de federatieakte getekend. Na de landelijke kerkfusie in 2004 werd deze federatie omgezet in een locale fusie en nu is er dus één Protestantse Gemeente in Bergen op Zoom.

Kerkdienst

donderdag 30 mei 10:00u
BOLWERK - ZUID 134
Kerkdienst
maandag 3 juni 19:00u
BOLWERK - ZUID 134
Avondgebed Pinksterketen

Agenda

maandag 27 mei 13:30u
Crea dames
maandag 27 mei 19:00u
rep. Cantorij Rejoice
dinsdag 28 mei 14:00u
Kerkcafé
donderdag 30 mei 20:00u
Geen Windkracht 4
vrijdag 31 mei 10:00u
Redactie Zomerbrief
zaterdag 1 juni 10:00u
Oud papier inzameling
zaterdag 1 juni 11:00u
Boekenmarkt Williamstraat
zondag 2 juni 14:30u
Inloophuis - Williamstraat
maandag 3 juni 13:30u
Crea dames
maandag 3 juni 19:00u
rep. Cantorij Rejoice

Kerkradio

Bolwerk-Zuid 134, Bergen op Zoom
  • Uitzending van Ontmoetingskerk Protestantse Gemeente op 21-05-2019 13:18 Tijdsduur: 102 minuten

Column

In de tweede helft van de 16-de eeuw waren de bewoners van de Nederlanden in rep en roer. Enerzijds was er het schrikbewind van Alva namens de Spaanse koning waardoor mensen werden opgejaagd die voor de nieuwe religie en voor de prins van Oranje waren. Anderzijds werden door de Protestanten en Oranjegezinden acties ondernomen tegen diegene die trouw wilde blijven aan de Rooms katholieke religie en aan de koning van Spanje.

Er werd niet alleen gevochten, er werd ook gevlucht, o.a. naar Engeland en dan m.n. Londen. Berekeningen tonen aan dat er op 100.000 Londenaren ongeveer 6000 vluchtelingen waren uit o.a. Nederland en Frankrijk. 6% ! Naar hedendaagse verhoudingen zou dit op 17 miljoen Nederlanders meer dan een miljoen vluchtelingen betekenen! Natuurlijk gaf dit aanvankelijk tot problemen:

*       Het ging Engeland op dat moment goed dus er waren kwade tongen die beweer­den dat de vluchtelingen alleen maar om geldelijk gewin kwamen.

*       Vluchtelingen leefden vaak met veel families in 1 huis, de autochtonen vonden deze allochtonen derhalve een onhygiënisch leefstijl hebben.

*       Ze woonden ook bij elkaar in dezelfde straten en dat gaf gettovorming.

*       Er was werkeloosheid en de vluchtelingen kregen de schuld.

*       Men had het gevoeld "dat er echt niemand meer bij kon in Engeland"

*       Vanaf 1574 namen de werkgevers alleen leerlingen aan die een Engels vader hadden.

*       Die vluchtelingen die het goed deden, die deugden niet, en die vluchtelingen die van de bedeling leefden, ja, die deugden ook niet!

Lees meer...

Kalender

Mei 2019
M D W D V Z Z
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2